Betala

Old Swedish Dictionary - betala

Meaning of Old Swedish word "betala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betala Old Swedish word can mean:

betala
L.
betala
1) betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala, gälda. " the betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aladhe marghom thera sold" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9332. " iak forma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom atir gälla ok bitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala sin thing" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 54. " betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala min giäld" ib 2: 335. ib 3: 441. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 172. thz soldh the skulle betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala ib 171. MB 2: 305. " atirgällir älla bitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar thz han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allre took" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 98. hulka pängar. .. til nöghis äro betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldha SD NS 1: 6 (1401). ib 17 (1401) o. s. v. betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aläskvlende honom SD 6: 143 (1349). " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ider bitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 602 (1513). han hafdhe ey thz han skulle mz bitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 432. wilde ey bitSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 22. " han hafdhe ey enne at betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala" STenianus. Se Lg.">Bil 276. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 220. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 337, 338, 339. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 125. " är iak nw uel betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aladhe fore mina iordh" SD NS 1: 625 (1407). han. .. war betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher til thacka STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 183 (1449). " til STodho wäl betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda oc fornögde wara ib 211 (1452). "ib 212 (1452).
betala
2) löna, vedergälla. " swa betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar thu honom för STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz got som thu hawir af honom takit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 175. " swa haffwir gudh oc mik betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alath" MB 2: 69.
betala
3) umgälla. " thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al äwärdeliga betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala j pynnone thina högfärdh" MB 2: 301. han betSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aladhit tha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt slet STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4491. ST 92, 304.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bitala KL 22 ; SD NS 1: 415 (1405); Bir 1: 54 ; MP 1: 337, 338, 339.
  • bittala SD NS 1: 37 (1401); FM 602 (1513) ;
  • -ath SJ 406 (1473).
  • betala igen ,
  • betala in ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back