Betäma

Old Swedish Dictionary - betäma

Meaning of Old Swedish word "betäma" (or betæma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betäma (betæma)
- lata betäma, låta böra efter eget behag, låta råda, låta vara. efffter eders breff lothom (vi) honum bethäma BSH 5: 532 (1513). - med prep. mädh. haffwer jach latith them ther med betäme som thet tilrörer HSH 16: 78 (1527, Brask).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so betäma may have also been written as betæma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • betäme )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᛅᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back