Betan

Old Swedish Dictionary - betan

Meaning of Old Swedish word "betan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betan
betande; bete. " ingen skere tack törffue pa malamana, forderffuer geswolden och betan STb 1: 466 (1476); burspr). (Möjligen är betan att fatta såsom beST. form av bet, f. Tidiga former av motsvarande slag äro nämda hos Hesselman, Språk och STil 11: 155 och Lindroth," ib 12: 96 ).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back