Betekna

Old Swedish Dictionary - betekna

Meaning of Old Swedish word "betekna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betekna Old Swedish word can mean:

betekna
1) beteckna. " the betekna ffyra främsta kännefädhrena" Bir 4: 23. ib 88, 104. MB 2: 369. Su 47, 173.
betekna
2) anteckna, skrifva. " aar ok dagh som tiil förende betecknadh staar" FH 1: 55 (1485).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚽᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back