Betekna

Old Swedish Dictionary - betekna

Meaning of Old Swedish word "betekna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betekna
1) visa på; beteckna (ngn ss ngt). Se Sdw 2: 1197. 2) beteckna, symbolisera. Se Sdw 2: 1198. 3) anteckna, skriva. FH 1: 55 (1485). 4) avteckna, framställa, åskådliggöra. spegilsins nathur är. .. likamlika thinga skapilse aff sinne klarhet atänkelika betekna (imaginaliter representare) SpV 169. - teckna; forma, göra (en bild). effigies. .. ab effingo beläte inde effigio. .. göra beläte betekna beläte ok härma GU C 20 s. 209 5) utmärka. o maria GUdz modher. .. välsigh[nadh] wari thu the lilia bloma, thär kallas thän sanna yrtha gardh. . hwilkin som är beteknadh oc omskygh mädh thäs hälga anda nadh SvB 216 (början av 1500talet). - Jfr forebetekna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚽᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back