Bethänkia

Old Swedish Dictionary - bethänkia

Meaning of Old Swedish word "bethänkia" (or bethænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bethänkia (bethænkia)
1) tänka (på), betänka, besinna. med prep. a up a. tha. .. thu. .. warder betänkiande a thin siäla wadha STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 41. tha gik thär. .. en syndogh människia. .. ok wart betänkiande vppa sina syndher ib. 4) uttänka. offta betänkia the vtanföre liggia liSTogheth, oc latas fara bort frant he beSTaningenne STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 170. 6) ihågkomma. betänchte han i sith teSTament ider i sith yterSTe mz een gwlring Mon Dipl Sv 54 (1486). bethänkia sik, 2) övertänka, överväga; meDitera. gik then godhe klärkin vthe oppa markinn e, ok STuderade ok bethänkhe sik om sin ordh ok preDican STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 135. - överväga, överlägga med sig själv (om ngt). gaffuo fogoDin, borgameSTarene och radet niels jönsson viij (8) daga dagh fra sancta birgitte dagh till ath betänckia sik om konungens ok STadzins saköre STb 1: 377 (1482). - Jfr obethänkter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bethänkia may have also been written as bethænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚼᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back