Bethänkia

Old Swedish Dictionary - bethänkia

Meaning of Old Swedish word "bethänkia" (or bethænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bethänkia Old Swedish word can mean:

bethänkia (bethænkia)
1) betänka, tänka på, hafKLemming. 1846.">Va i tankarne, hafKLemming. 1846.">Va i sinnet. skal thu betänkia laghin KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 4. " betänkte ä ont pa alexandrum" ib 256. " aff allo thy som hwndrodus betenkte moth häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga iomffrwnnas wilia" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 292. " the KLemming. 1871--73.">STora beetänkte aaffwndh (den afund som hade i sinnet)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 218. " bethänkte han ofwir huru han then maghin hafdhe framleeth" KLemming. 1871--73.">ST 368. " sälth är thz rikith som betänker vm örlögh tha fredhen är" KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM 4. ödhmywKLeka betenkiandis at om henne är när mik aldra synda ömpnelikaKLemming. 1871--73.">STa atherlösilse oc förlatilse Su 186. " beetänkie baadhe nath oc dagh ath förradha marsken" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 104.
bethänkia (bethænkia)
2) hafKLemming. 1846.">Va för afsigt. betänkte at wpbyggia alla wärnKLemming. 1871--73.">STädher j iweda KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 264. epther hwad KLemming. 1871--73.">STadh engom glöma betänke (söke) alle KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 308.
bethänkia (bethænkia)
3) öfvertänka, öfverväga. " sampnade sik all theris makt at betänkia (cogitare) j huat matto the kunno vnsätia sina brödher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 232. " betänki (för betänkin; probate) om thz är aff gudhi" ib 159.
bethänkia (bethænkia)
4) uttänka. the betänchte tha et swikeligt synne KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5211.
bethänkia (bethænkia)
5) beKLemming. 1871--73.">STämma, besluta. " betänken (decernite) thy hwat j göra skolen" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 133. " sancta anna cloKLemming. 1871--73.">STar som betänkt (hKLemming. 1846.">Vars anläggande är beslutadt) och böriat är i resa sokn" FH 2: 96 (1433). " thet häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha ärendhet som wj nw fore twem aarom sampnadhe j thäKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge betänktom ok giordhum" ib 124 (1440).
bethänkia (bethænkia)
6) ihågkomma, hafKLemming. 1846.">Va i minne. wil iak lära thik thry thing hwilkin thu skalt wakta oc halda oc mik ther mz bethänkia KLemming. 1871--73.">ST 147. - särsk. ihågkomma med penningar el. gods (ss återbetalning af lån, ss ersättning el. ss gåfKLemming. 1846.">Va). vthan edher verdughet ville mik nw betänkia FM 147 (1503). " bethenk mik nokoth for myn häKLemming. 1871--73.">STh ok för thet jak länthe ider i kalmaren" BSH 5: 42 (1505). betänken mik mz saa dana lön KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6769. " honom met nokot. .. betenkte ther han kwnne vedh bliffue riget. .. tiil gode" FH 7: 96 (1513). FM 574 (1513). - förläna, tilldela, gifKLemming. 1846.">Va. then forläning, somi mich betenckte BSH 5: 45 (1505).
bethänkia (bethænkia)
1) betänka sig, besinna sig. tha bethänkte swenin sik KLemming. 1871--73.">ST 25. ib 69. KLemming. 1846.">Va 7. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2750.
bethänkia (bethænkia)
2) öfvertänka, öfverväga. han wilde sik bethänkia mz hwat pynom han skulde hona fordarfwa KLemming. 1871--73.">ST 264. KL 395. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 390. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 449. " at han skulle sik betänkia oc i sith hiärta owerwägha, hwru han omillelika bewiKLemming. 1871--73.">ST hafdhe sik mz the häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge iomffrunne" ib 315. " hwro thw haffwer tik betenkth om thith beKLemming. 1871--73.">STha" ib 139. ib 273, 440.
bethänkia (bethænkia)
3) draga i betänkande. för omak skwll betä[n]ker iak mik ey, ekke komma welia (söker jag icke undandraga mig att komma) BSH 5: 146 (1507). - part. pret. bethänkter, betänkt, betänkande, sinnad. warer här om nadelige betänchte medh then fatige man BSH 5: 89 (1506). - Jfr obethänkter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bethänkia may have also been written as bethænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bethänkia sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚼᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back