Bethvinga

Old Swedish Dictionary - bethvinga

Meaning of Old Swedish word "bethvinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bethvinga Old Swedish word can mean:

bethvinga
1) tvinga saa sina tiänirska swa betwingadha til konungxsens brylloppe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 294.
bethvinga
2) påtvinga. " gik philomin sörgendis hem aff sinä betungnä gerningä" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 6.
bethvinga
3) betvinga, kufAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va. " land ok folk ok All thera hws bethwingar han" Al 126. " jak betwang ok Alemania land" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 219. ib 2: 4961. ST 516. henne. .. betwingä mz wAld Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 40. kändz thin thruldom mz hwilkom thu hafwir All natwrlik thing bethwingat ST 259. " hiti ok thörST bethwinga mang" Al 4898.
bethvinga
4) nedtrycka, besvära thin hogh betwingadan aff kroppenom oplyfft Altidh til thin gudh Su 50. " nar nakor sySTir betwingas mz swa dana siwkdom" Bir 4: 103.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bethvinga i fra , aftvinga, afpressa. betwinga mik godzith i fra FM 147 (1503). - Jfr obethvingadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚼᚠᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back