Bethydha

Old Swedish Dictionary - bethydha

Meaning of Old Swedish word "bethydha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bethydha Old Swedish word can mean:

bethydha
1) uttyda förklara. kan thu thz bethydha wäl Al 9875.
bethydha
2) betyda. hwat betider (merkir) mit hwita skäg Vallius. 1850--54.">Di 8. jak wil tik kwngöra huat thz betydher STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 90. " vndradho huat thz sculle hafua betydha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 46. Su 52. MB 2: 10. ST 532. Va 7. " spordhe han aat hwat thz betyda skulle (quid rerum esset) at assirij haffdo honom ther swa bwnVallius. 1850--54.">Dit" MB 2: 154. " tz betyder hart aar" LB 7: 85.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • betida )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚼᛦᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back