Bethykkia

Old Swedish Dictionary - bethykkia

Meaning of Old Swedish word "bethykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bethykkia
tyckas, synas, förefalla. " cronan haffuer bättre rätt till att bruke sit eget än annors mans betycke oss att andra ther inge sjelff äga haffue bruka hennes oc hon annars" BSH 13: 63 (1524, Brask).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚼᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back