Betrakta

Old Swedish Dictionary - betrakta

Meaning of Old Swedish word "betrakta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betrakta Old Swedish word can mean:

betrakta
2) överväga; övertänka, taga i övervägande, betracte i wel lmellan gud oc eder hwad ther innen kan rett wara HSH 15: 26 (1526, Brask). swnnan til betacta (prerpende) hwru gudheligha thu haffwer thik haffth til minna modher Mecht 80. överväga, betänka, taga i betaktande. haffuum wy nu begrvnnat oc betracta at ey wel kunnen. .. vtgöra sadana tyonde som ider bör Svartb 69 (1345?). tänka, uttänka, besluta? (vi) haffuom nw begrunnat oc betracthat, at li saadana sämio ok tionde gärd wtgöra skulin alleledis som her epter scriffuat staar Svartb 70 (1345?). 4) inse. j kwnnen wäl betracta, at wi ärom alzstingis innelykta j mörkreno SpV 272. aff thässo foresagdho maa ok betractas (apparet), at jomfru liffwirne är änglanna liffs withne ib 17. the sämia jach tha giorde war mik altzingis skadelighen ok jach ey tha grwnnelica be tracta kunde, thy jak wtlendis j nagra aar warit haffde ok jach mik lithet pa sadana ärende then tidh forstodh Svartb 482 (1464).
betrakta
5) betrakta, giva akt (på). betrakta om (considera de) thänna foresagdha fructz trä SpV 135.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚱᛆᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back