Betrakta

Old Swedish Dictionary - betrakta

Meaning of Old Swedish word "betrakta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betrakta Old Swedish word can mean:

betrakta
L.
betrakta
1) betrakta, begrunda, betänka, tänka på. at tänkia oc betrakta (meditandum) christi pino Su 183. betraktha annars mans syndher Gers Frest 31. " mennisken skal ok betraktha ath j thenne werdhinne kan ynghen menniske alsingz for wisth wetha hwath hon är stadh j gudz nadh eller ey" ib 57. " wetha ok betraktha santh wara ath man ekke kan vthan syndh wara aff eghna makth" ib 58. Bir 4: 47. - taga i betraktande, göra afseende på, betänka. betracta war fatigdom oc tungha BSH 2: 236 (1425-29, samt afskr.). Fl (Cod. C) 1700.
betrakta
2) öfverväga, öfverlägga. thenna äranden alwarlika oc andelika sik j mällan betraktandis Bir 4: 4. ib 5: 94, 125. " betraktandhes mz them om rikessens bästa bestandh" Lg 3: 293.
betrakta
3) tillse. " then som läggia skal winqwistana han skal wara grwndogher oc betrakta granlika at han lägge them j qwämelikin oc skipadhan stadh" Bir 4: 8. " betrakta holkyn hennes gerning är ondh eller godh" Gers Frest 50.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚱᛆᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back