Betraktan

Old Swedish Dictionary - betraktan

Meaning of Old Swedish word "betraktan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

betraktan Old Swedish word can mean:

betraktan
1) betraktelse. " mild betraktan" Bir 5: 35.
betraktan
2) uppfattning. " äptir hwars oc ens wndirstand oc betraktan" Bir 4: 74.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛏᚱᛆᚴᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back