Bevala

Old Swedish Dictionary - bevala

Meaning of Old Swedish word "bevala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevala
besvära?" at jac ekke wille bekymble heller bewale idhert herredöme" BSH 5: 36 (1505).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beuäla. -adhe, -at),
  • bevala sik , begifva sig, gifva sig å stad. thet iag och godhe män fflere her i landhet skulle beuale oss otoffuer tiill thet möthe FH 7: 87 (1511). achter iach. .. nw thet förste och snareste iach kan beuale mich otöffuer ib 91 (1511. FM 518 (1511), 530 (1511). athi late beula sik skippin ib 193 (1504). " skulde tiith beuäle sik" ib 244 (1505). atj. .. vele beuale eder op til stocholm ib 504 (1510). ati ville haffue beualet eder hiit op tiil ordhä oc tals met tesse gode herrer ib 506 (1510). ath the sig nath och dagh hiith beualdhe ib 525 (1511). Jfr benala (på ett och annat af de nyssnämda ställena bör kanske rätteligen läsas en form af detta verb).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back