Bevaran

Old Swedish Dictionary - bevaran

Meaning of Old Swedish word "bevaran" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevaran Old Swedish word can mean:

bevaran
1) förvar, vård. " iak wil. .. thz (barnet) haffwa i minne bewaran" Lg 662.
bevaran
2) bekräftelse. thil thessens breff mero visso ok högre bewaran SD NS 2: 2 (1408).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛆᚱᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back