Bevärna

Old Swedish Dictionary - bevärna

Meaning of Old Swedish word "bevärna" (or beværna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevärna (beværna)
skydda. " mik bewärna mz korssens tekn" Lg 3: 471.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bevärna may have also been written as beværna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛅᚱᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back