Bevisa

Old Swedish Dictionary - bevisa

Meaning of Old Swedish word "bevisa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevisa
1) visa, låta se, framSTälla. swa som wax, jncighleno jntrykt beffwisar (pratendit) jncighlins liknilse Mecht 12. " taghi piltin jhesum j sina andelika handh bewisandes (representans) honom sinom hälgha fadher" ib 264. 2) giva tillkänna, utvisa. äpther thy war laanslaag bewisa SD NS 3: 38 (1445). - bevisa, uppvisa, ådagalägga. for giäld oc skuld som han kan skälika biwiisa sik wara i kompan for warro skuld SToria. 1816 ff.">HSH 16: 5 (1369). - bevisa sik, visa sig, framträda, verksamt framträda, vara verksam. käre väner, bevisen idher her utianen, sva framt i villien ekke komma i et openbare rop oc rykthe HiST Handl 8: 21 (1464). - bevisas, ådagaläggas, bekräftas (genom), framgå (av). en bodh nedhan engelbrechtz bodher medh eth pala rwm jn pa vatnit, som arlige tomptöre aff gaar, som pa STadzsins [grund] STaar, huilket sig beuis medh the andra neSTboande, ther the tomptöre STadenom aff giffue STb 4: 100 (1505).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • biwiisa HSH 16: l5 (1369). beuissa: -es STb 2: 213 (1487).
  • beuis STb 4: 100 (1505)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛁᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back