Bevisilse

Old Swedish Dictionary - bevisilse

Meaning of Old Swedish word "bevisilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevisilse Old Swedish word can mean:

bevisilse
,f.
bevisilse
1) visande, uppenbarande. " swa astundhar oc han aff honom han älskar sins kärlekx beuisilse (manifestationem)" Su 24. the äronne prydilse jak bär aa myno hoffdhe j mynne bewisilses (ostentationis) daghom (i de dagar, då jag måste visa mig, föra ståt) MB 2: 200.
bevisilse
2) framställning, utsaga. äpther wars herra bewiselse i thz häLga ewangelium maa eth goth trä ey bära ondha frukt Lg 3: 590.
bevisilse
3) visande, bevis, handling el. tecken som bevisar (en egenskap el. ett tänkesätt). fore störstä theres jlzsconne bewisilse LfK 217. 4) bevis, vittnesbörd. thz. .. wppa hwilkit wise män haffua wppinbarasta skäl oc bewisilse Su 270. - bekräftelse, stadfästelse. til thäss mera breffuis visso ok beuisilse SD NS 2: 74 (1408). ib 287 (1410).
Alternative forms or notes:
  • -else )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛁᛋᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back