Bevisning

Old Swedish Dictionary - bevisning

Meaning of Old Swedish word "bevisning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevisning Old Swedish word can mean:

bevisning
L.
bevisning
1) visande, bevisande, uppenbarande. til tronna STyRKilse ok sanna natursins ok mins mandoms beuisning (oSTensionem) STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 244.
bevisning
2) framSTällning, föRKlaring. vt thydhe mäRKelica the synina mz faghre beuising oc vt thydhilsom aff the hälgho thräfalloghet ok aff lifsins bok STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 417.
bevisning
3) uppenbarelse, syn. ena handa teilse ok beuisning liik thom sötmanom ok the miskund som mik giordhis STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 204. " waar herra tedhe jeremie propheta ena bewisning" ST 426.
bevisning
4) bevis, tecken. " yttra forman oc skipilsen som thin älskare sik oppa took om pinona oc dödzsens beskhet, än aller (för är mer) kärlekxsins bewisning än wanskipilsens (magis eST amoris expressiva quam deformitatis indicativa)" Su 27. offradho konungane rökilse til ena bewisning, at thz barnit skulde wara höxte preSTir ST 209. preSTen gifwer pacem aff altareno til ena bewisnig at allom them (för alle the) ther äro sampnadhe skulu lottaghande wara aff thy hälgho sacrament ib 192.
bevisning
til thessins bekännilse STörre wisso ok bewisning SD NS 1: 30 (1401). ib 80 (1401) o. s. v.
bevisning
6) rättanspråk. alla the rättheet oc bewisning som iac til thet godzet. .. hafdhe SD NS 1: 18 (1401, nyare afskr.).
bevisning
7) anvisning. " mz breff oc bewisning på alle the ränthe" RK 3: (siSTa forts.) 5533. - Jfr kärleks bevisning.
Alternative forms or notes:
  • bewisnigh.
  • bewisnig.
  • bäwiisningh SD NS 1: 235 (1403). " bywisning" ib 2: 358 (1411). bevisning),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛁᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back