Bevisning

Old Swedish Dictionary - bevisning

Meaning of Old Swedish word "bevisning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bevisning Old Swedish word can mean:

bevisning
L.
bevisning
1) visande, ådagaläggand, yttring, bevis. " see nyua manzsins argumenta, thz är bewisninga" SpV 384. wthan them (tron och tålamodet) forfaras alla dygdhanna bewisninga (argumenta) ib 404. ib 500. huvudinnehåll, huvudsak, väsentlig sak? siälff gudomsins känna ok himilslika sidhelikhetinna regla, the äru swa som gudz rikis bewsninga (argumenta) SpV 562. 5) bevisning. äpte skälike besiisning HSH 16: 4 (1389). - spetsfundigt bevis, spetsfundighet. akta hällir modhrinna ok jomfrunna manilse, til dygdhanna opwäkilse, än thu hindhra thin hog mz thänna läxinna mörkom argumentis, thz är bewisningom SpV 196. - bevishandling, åtkomsthandling. meth bewisinge, som iac hafwer vppa thet förscepna godzit SD NS 3: 342 (1418).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • biwiisning.
  • bewisinge.
  • -ar) ,
  • bevisninga bref ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚠᛁᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back