Bezl

Old Swedish Dictionary - bezl

Meaning of Old Swedish word "bezl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bezl
betsel. " mz forgyltom betzlom oc sadhlom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 165. i betzle oc KLemming. 1860.">Grimo KLemming. 1860.">Gr 273. " at thw ey KLemning. 1860. SFSS.">Bort kastar hans wk ok bezl aff thinom hals" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 330. lagde wppa tik sith betzl Su 232. SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). KL 243. Bil 88. KLemming. 1860.">Gr 210, 365. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 331, 384, 4: 289. VKR 35. GO 445. KLemming. 1844.">Fl 537. RK 1: (LRK) s. 220. Va 1. Su 237. LfK 210. Vallius. 1850--54.">Di 78.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • betzl.
 • bäzl KL 243 ;
 • -ith Fl 537.
 • besl: -it Di 78.
 • bezel Bir 4: 289.
 • bezeel ib 3: 384.
 • betzell RK 1: (LRK) s. 220.
 • bezil LfK 210.
 • betzil SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). bedzill Va 21.
 • belz GO 445.
 • bälz Gr 365. betlz (för betzl el. beltz) LfK 210 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back