Biärgh

Old Swedish Dictionary - biärgh

Meaning of Old Swedish word "biärgh" (or biærgh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biärgh (biærgh)
berg. Jfr halla-, kalk-, salt-, sand-biärgh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biärgh may have also been written as biærgh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bärie Prosadikter (Joan prest) 346),
 • *biärgha udde
 • bergha- )
 • *biärgs afgudhinna
 • bergs affgudynna )
 • *bärgsbrytare
 • bergx- )
 • *biärgsdränger
 • bergx- )
 • biärgs foghate
 • bergx-.
 • -foghote SD NS 3: 596 (1420).
 • -fogte: -anom Arnell Brask BiIII 41. -fogthe Vm Fornm Årsskr 3: 9 (1513).
 • -fote ib 94 (1513) ),
 • biärgs frälse , n. SD NS 2: 615 (1413).
 • *biärgs gruva
 • ergz- )
 • *biärgs karl
 • bergx-.
 • bers- HSH 18: 8 (1494). erskar St Ämb 232 (1541)),
 • biärgs lagh
 • bergslag )
 • biärgs man
 • bergx- )
 • *biärgs namn
 • *biärgsprivilegier ,
 • *biärgs riva
 • bergx- )
 • *biärgs skor
 • bergx- )
 • *biärgs skora
 • bergx skura )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛅᚱᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back