Biärgh

Old Swedish Dictionary - biärgh

Meaning of Old Swedish word "biärgh" (or biærgh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biärgh Old Swedish word can mean:

biärgh (biærgh)
L.
biärgh (biærgh)
1) berg. " reþ. .. tel et bärgh" Bu 156. " vndi eno bärghe" ib 169. " mällan fyra biärgh" Bil 303. " brast eth biärgh. .. ok gik wällande eldir j biärgheno" ib 429. " vidhir bärghit findir thu dAlin" Bo 10. " badhe bergh ok dAll" Fr 1522. Al landin summan biärgh (söder om Alperna) Bil 756. - i ortnamn. bierxhamarh SD 2: 13 (1286). " curias meas biærgær & sæby" ib 118 (1291). " mansionem biærhær (för biärghär)" ib 1: 665 (1285). " in riseberge" ib 682 (1180-1202). in gilbergh ib. " ecclesie thustaberga ib 733 (1285-91). "
biärgh (biærgh)
2) berg ss föremål för bergsbruk, bergslag. the som fore bergheno sculu standa PfN 135. " nokor daghleken ärwþys man daghleken til berhsens (för berghsens)" SD 5: 637 (1347). " a nokro bergheno. som är iarnbyärgh. silfbyärgh. stAlbyärgh ib. "ib 4: 748 (1340, nyare afskr.). aff hulka Both. .. hAlffdelin skAl hafwa bärgit ib. ib 749. - JFr Almännings-, Borgha-, gra-, iordh-, is-, iärn-, kopar-, lagh-, mAlm-, mirra-, silf-, stAl-, sten-, ärfdha-biärgh.
biärgh (biærgh)
1) lag som afser bergväsendet, för bergsmän särskildt gällande lag. epter ty bärs lagh ut giffwa (ɔ: utvisa) SD 4: 748 (1340, nyare afskr.). böte. .. epter bärs lagum ib.
biärgh (biærgh)
2) bergslag. " som offuan Al bergxlagen sydwana är" BSH 5: 513 (1512, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biärgh may have also been written as biærgh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bärgh.
 • bergh.
 • berggh Fr 2934.
 • -ar i ortnamn),
 • biärgha hula
 • bärgha- )
 • biärgha klinter ,
 • biärgha lidh
 • bärgha- )
 • biärgha mästare
 • bärge-.
 • bärghä- )
 • biärgha skrubba
 • biärgha stigher
 • berga stigher )
 • biärgs arvoþe
 • bärs ärwode )
 • biärgs bygning
 • bergx- )
 • biärgs foghate
 • bergxfogit: fogitten ib 513 (1512, nyare afskr.)),
 • biärgs frälse
 • bärgs- )
 • biärgs hal
 • bärgx- )
 • biärgs hul
 • bärgx- )
 • biärgs hula
 • bärgxhula.
 • bärgx hola),
 • biärgs höghdh
 • bärgx högdh )
 • biärgs klakker
 • bärgx- )
 • biärgs klakke
 • bärgx- )
 • biärgs klinter
 • bärgx- )
 • biärgs klippa
 • bärgx- )
 • biärgs kula
 • bärgx- )
 • biärgs lagh
 • bergsx-.
 • bärs- )
 • biärgs man
 • bärgs-.
 • bergs-.
 • bärs- RK 3: (sista forts.) 5729 ; SD 4: 748 (1430, nyare afskr.), 749. bers- ib NS 1: 152 (1402)),
 • bergsman PfN 135, 136, 138, 139, 140. SD 4: 748 (1340, nyare afskr.), 749. ib NS 1: 152 (1402). bergxmän oc bönder RK 2: 8558. " the herra oc bärgsmän" ib 3: (sista forts.) 5653. ib 5691, 5704, 5720, 5729, 5732, 5739, 5806, 5813. köpstadzmän, bergzmän oc almoge BtRK 268 (1471).
 • biärgsmanna thing
 • bergxmanna- )
 • biärgs mästare
 • berghs- )
 • biärgs rätter
 • biärgs skrubba
 • bärgx- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛅᚱᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back