Biärgha

Old Swedish Dictionary - biärgha

Meaning of Old Swedish word "biärgha" (or biærgha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biärgha (biærgha)
bärga, inbärga (frukt o. s. v.); skörda. wm hösten tha han bärgar winbären PMSkr 308. " sidhan winith är bwrgith ib 313. - avbärga, skörda alla gröda av (åker, äng o. s. v.). med dat. landbona berga the ängene och föra hödh tiil lhwndhabergh" VKJ 45 (c. 1500). med ack. 1 ängh. .. hona bergha landbone til clostridhs behooff VKJ 240 (1447). ib 39 (c. 1500). - refl. biärghas, bärgas, gå ned (om solen). bildl. rätwisonnas sool bärghadis JMÖ 116.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biärgha may have also been written as biærgha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bärgha.
  • bergha )
  • *biärgha in ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛅᚱᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back