Biärgha

Old Swedish Dictionary - biärgha

Meaning of Old Swedish word "biärgha" (or biærgha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biärgha Old Swedish word can mean:

biärgha (biærgha)
eg. bringa i säkerhet.
biärgha (biærgha)
1) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga (säd), inSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga. " at STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergha cloSTersins sädh " STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 257. " bäria höö ok korn i hus " STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 229 (1497). här är ekke Borget ib 5: 113 (1506). " the biärgha ey i ladhw" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 131.
biärgha (biærgha)
2) gömma, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga (om STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOlen). tha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOlen var bärghat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 30. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 360.
biärgha (biærgha)
3) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga, frälsa, rädda. med dat. ey hafdhe hon mz swa litlom mat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm hon tok bärghat sino liue STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 335. " wi ärom fa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm lifweno Borghom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1369. - med ack. näplika STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berghadhe han sit liiff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4544. ST 461. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 513. " hwad ther aff (af skeppet) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergat warth" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 355 (1507). säl ok Borghin wardher (thin) Bonde for thina böner STenianus. Se Lg.">Bil 359. " tha wardher thin siäl Burghin" ib 456. - biärgha sik,
biärgha (biærgha)
1) skydda sig, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga sig. fore them sik ängin Borghith gat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5204. " fore kyld iak mik ey STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergha kan" ib 5670.
biärgha (biærgha)
2) hjälpa sig, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga sig, uppehålla lifvet, uppehålla sig, lefva. huru mundo the sik bärgha i swa langan tima Bo 14. ib 52. swa mykit, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm the mogha bärgha sik, meth SD NS 2: 325 (1410, samt afskr.). han bärghadhe sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm fatike diekna plägha mz script ST 291. the haffde ey mykit STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga (för STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga sik mz) GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6227. " STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berga sik aff kronuna rentha" ib 132. SD NS 2: 350 (1411, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 156
biärgha (biærgha)
3) hafva härSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berge. at pelegrima STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm thiit komo matto sigh ther bärgha innan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 511. - refl. biärghas,
biärgha (biærgha)
1) gömma sig, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergas, gå ned (om STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOlen). fra þy STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOlen gik vp ok tel þäs hon bärghaþes Bu 178. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOlen biargadhis om middaghen MP 1: 47. ib 11. " ib 2: 175. "Bo 220. Bir 1: 244. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 28, 116, 263. aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOlina opgang ok thit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm hon bärghas Bir 2: 242. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 3. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOlin biärghis ey wm thin harm" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 109.
biärgha (biærgha)
2) arbeta. " biärghas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle tha wardher Bodh GOdh" GO 700. - Jfr in-, mat-biärgha, oBurghin samt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOlbiärghat.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biärgha may have also been written as biærgha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • biarga.
 • bärgha.
 • bergha.
 • bäria.
 • -ar ,
 • -aþe ,
 • -aþer.
 • borghom Al 1369.
 • burghin Bil 456.
 • borghin ib 359 ;
 • -ith Al 5204 ;
 • borget BSH 5: 113 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛅᚱᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back