Biärghhula

Old Swedish Dictionary - biärghhula

Meaning of Old Swedish word "biärghhula" (or biærghhula) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biärghhula (biærghhula)
bergshåla. benedictus saat höght j enne bierghulu STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 694. " gömde han sik j biergh hulum" ib 713. " gömdho sik i enne bärghwlu" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 436. " gingo in j berghuluna" ST 102. " vth aff bärghulonne" MB 2: 29. ib 118. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 463, 464, 471, 472, 473, 474, 475. Jfr biärgha-, biärgs-hula.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biärghhula may have also been written as biærghhula

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bierghula.
  • berghula.
  • bärghula.
  • bärghola Lg 3: 474),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛅᚱᚵᚼᚼᚢᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back