Biärghklippa

Old Swedish Dictionary - biärghklippa

Meaning of Old Swedish word "biärghklippa" (or biærghklippa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biärghklippa (biærghklippa)
klippa. " til bärgh klippona" MB 2: 91. ib 92. Lg 3: 387. Jfr biärgs klippa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biärghklippa may have also been written as biærghklippa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bärgh klippa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛅᚱᚵᚼᚴᛚᛁᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back