Biärghning

Old Swedish Dictionary - biärghning

Meaning of Old Swedish word "biärghning" (or biærghning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biärghning Old Swedish word can mean:

biärghning (biærghning)
2) bärgning, underhåll. " the skula tagha mik j sit heman ok giffua mik mina bärgningh" MP 4: 153. - livsmecel. et gut köpmanmna skip som bröd ok bärningh föreer aff langom wägom MP 4: 230.
biärghning (biærghning)
3) bärgning, sädesbärgning. " alt thz fatikt folk som orka ärwoda at hiälpa bärga in sädena äller vacta thera barn som thaa vthe ära om bärningena" Saml 6: 175 (1495). - (?) tha han (mjödet) är giorder i iij daga tha haffue reeda ena ferska bergning aff goda wtkorada malth oc thage en soa aff främsta värthenne oc slaa han til iij tynnor miöd Sex ekon tr 267 (trol. är bergning felskrvning för brygning. Se Ark. f. Nord. Fil. 48: l81). - Jfr aker-, hö-, lifs-, solbiärghning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biärghning may have also been written as biærghning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bärgningh.
  • bergning.
  • bärning )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛅᚱᚵᚼᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back