Biläte

Old Swedish Dictionary - biläte

Meaning of Old Swedish word "biläte" (or bilæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biläte (bilæte)
beläte, bild. " gwl bladh som malara läggia pläga pa belate" PMSkr 416. - avbild. sonen är gudz faders bylät ok liknilse SvKyrkobr 229. J Buddes b 160. hans guddomer äräs j trefaldoghetena hulkens byläte är j mandzens siel hulken j sik ok ena trefaldoghet beviser först är. .. mynnet. .. hon hafuer vnderstandilse. .. hon haffuer ok viliän Sv Kyrkobr 136. - bild, förebild, urbild. effter gudz faders belätte eller liknilse ärum vj skapade J Buddes b 160. - Jfr marmostens-, silf-biläte.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biläte may have also been written as bilæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • byläte SvKyrkobr 136. bylette ib. bylete J Budes b 160. bylät SvKyrkobr 229 ; J Buddes b 160 (på två st.)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛚᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back