Biläte

Old Swedish Dictionary - biläte

Meaning of Old Swedish word "biläte" (or bilæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biläte (bilæte)
beläte, Bild. " varrä fru beläte" SD 5: 563 (1346), 564. Bu 19. " bera vars herra belate om pascha nat" SO 187. bera wars herra vpstandelse belate om pas[cha] nath eller gangdaga ib 196. " belätin af gulle gutin" Bil 534. fana j hwilke mins pinadha likama beläte wari maKLemming. 1862.">Alat annan wäghin oc annan wäghin minna modhers bäläte KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 17. " knäfKLemming. 1862.">Alla for korsum ok Bilatum" Bil 736. Bu 101, 188, 189, 207. Bil 444, 463, 739. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 111. KL 38, 39, 99. KLemming. 1862.">Al 2374, 2381, 2383, 9009, 9829. RK 3: 3952. " är tekn älla Biläte" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 146. " siälana SOm fadhorin skapadhe äptir sino Biläte" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 187. skapadhe han eptir sins liknilsa beläte MP 1: 205. - Jfr afguþa-, snio-, vax.Biläte.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so biläte may have also been written as bilæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • billäte Bir 3: 288.
  • bilate Bil 739 ; KL 99 (på två ställen). bilätte Bu 19 ;
  • -eno ib 207.
  • biladä Va 21.
  • bilädä ib.
  • byläte Bil 463.
  • beläte SD 5: 563 (1346); MP 1: 205 ; Al 2381, 9809, 9829 ; Su 192 o. s. v. beeläthe RK 3: 3952.
  • belätte SD 5: 564 (1346).
  • belate.
  • bäläte. Al 2374, 2383),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛚᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back