Biltogher

Old Swedish Dictionary - biltogher

Meaning of Old Swedish word "biltogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biltogher
L. = biltogha. then som fridlös och biltuger är giord i danmaRK eller i norige RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 49 (1442). " then som biltoger warder i swerige, fredlöös i danmarck, och vthlagder i norge" BtRK 123 (1436). " at han skulle biltoghir dömas" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 334. " giorde hanum biltog" Di 3. ib 35, 56. Jfr fulbiltogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • biltuger )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛚᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back