Binda

Old Swedish Dictionary - binda

Meaning of Old Swedish word "binda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

binda Old Swedish word can mean:

binda
1) binda, fäSTa med band. Troj 52. - binda, fjättra.. Bildl. ormen. .. bliffuer bwndhin aff ordhen som trolkarllen sigher ower honom JMÖ s. hwi är thin hugher swa Bundin mz swa marghom thankom Prosadikter (Sju vise msät) 117. 3) binda, sammanbinda, sammanhäfta; inbinda (böcker). fore skotboken bantz en mark vtgiffuit SSkb 39 (1501-02). SToria. 1816 ff.">HSH 13: 116 (1524, Brask). - binda (tunnor). Skotteb 439 (1470 ; Kämn). 4) binda, STicka, knyta, fläta, förfärdiga genom sammanbindning., STickning, knytning el. flätning. ingan binda matter i STadhen wtriyth sina iij (34) marck. binde them pa malmana STb 1: 437 (1460; Burspr), ib 444 (1462 ; Burspr) o. s. v. STb 1: 92 (1477). Skotteb 468 (1473 ; Kämn). retiolum. .. Bundin hwffua STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 525. 6) knyta, ingå (förening). then tiidh hionalag skla bindhas SD NS 3: 493 (1419). - ingå, åSTadkomma, STälla till (förbindelse el. komplott). hwat dröulse hon mik idhelika giordhe medh thöm bandom oc blandan hon bant oc blandadhe badhe medh then sama andrs nw medh idher är oc medh grannom oc linom winom Troil 5: 296 (1447).
binda
8) vara (juridiskt) indadne; överbevisa. än tog at thät wart talad th bindher thär enkte medh retta wthan thär wart giort en full ende pa som laghen wtwisa ok ware thät en saa ath kunne thät nakat bindha tha är thär ekke wthan all eneSTe her gregers benktsons vitne ArfSTv 41. 9) binda, tinga, nödga. om the hafde vordet swa scapadhe at the ey formatte syndä tha hafde the varit swa som bondhne ok thy jnga lön kunnet forsculda at the swa som nödoghe hafde giort thz godha SvKyrkobr 132. - förbinda, göra skyldig. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhz rätwisa, hwilken människiona som syndat hafwr, binder til pinonna SkrtUppb 250. 10) binda, fjättra, kvarhålla (i synd). Bil 115. - abs. behålla i synd, vägra avlösning. Bu 206. Bir 4: 26. Se SDw 2: 1198. 11) tvinga till återhåll, avhålla. han skal ather dragha, ok binda (vinciat) sin öghon, fran alle olofflighe, ok onyttelighe syn Mecht 308.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bundin. bondhin: bondhnan J Buddes b 79.
  • bondhne SvKyrkobr 132) ,
  • *binda ater ,
  • binda til ,
  • *binda umkring ,
  • binda up , binda upp. winträ tha the ärw smaa stödhyes oc bindes wp widher fina röör PMSkr 314. ib 368. - Jfr ater-, be-, for-, in-, inne-, saman-, til-, tilsaman-, thrä'l-, up-, vidher-binda, ävesnsom barna-, kors-bundin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back