Binda

Old Swedish Dictionary - binda

Meaning of Old Swedish word "binda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

binda Old Swedish word can mean:

binda
L.
binda
1) binda, fäKLemming. 1871--73.">STa med band. binda hanom händar ok fötar viþ cors trä Lg.">Bu 140. ib 15. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 104. KLemming. 1862.">Al 3215. " tak KLemming. 1871--73.">STKLemming. 1862.">Alskifwo oc bint til thit hiärta" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 5. KLemming. 1862.">Al 3214, 9096. at thu. .. bwnde haareth mz snöreth kringh om en spik KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 121. " ther bither biörn som Lg.">Bundhin är" GO 1072. binda hiälm, faKLemming. 1871--73.">STgöra en hjälm (med band el. remmar) vid ruKLemming. 1871--73.">STningen. the. .. Lg.">Bundo thera hielma KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 895. " hafdho Lg.">Bundna hiälma" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 402. " han bant thera hiälma" ib 403. ib 51. DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 3381. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 18, 192, 247. - binda, fjättra. han. .. bantin faKLemming. 1871--73.">ST. . .ok sende honom bwndan (för bwndan el. bwnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din) tha til pirrum KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 264. " han är sa KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK athan Lg.">Bunno oss well KLemming. 1862.">Alla saman" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 135. lät binda toman vm händar Lg.">Bu 187. " Lg.">Bunden handom ok fotom" ib 133. " Lg.">Bundom (för Lg.">Bundom el. Lg.">Bunden) handom ok fotom" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 276. " som þe varin iarnom Lg.">Bundne" Lg.">Bu 57. " öpte sik wara Lg.">BunBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din af ypolito härdum bandum" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 423. " Lg.">Bunden mz þrem iarnom" Lg.">Bu 175. sagþe þera guþ vara sua Lg.">Bunden mz elde at han gitar eigh draghit andan ib 204. - binda, lägga band. bint vm hans hKLemming. 1862.">Als mz þino bälte Lg.">Bu 492. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 200. Lg.">Bundo for hans öghon KLemming. 1871--73.">ST 228.
binda
2) förbinda (sår). lätin nu cuma sara läkiaranna ok binda saren Lg.">Bu 501. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 270. DDaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 3596, 5348. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 168, 195, 197, 254, 261, 275.
binda
3) binda, sammanbinda. " binda tizslana j kärua" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 77.
binda
4) binda, KLemming. 1871--73.">STicka, knyta. Lg.">Bunden skötzel SD 4: 711 (1340?). binda nät Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 245.
binda
5) binda, KLemming. 1871--73.">STanna, KLemming. 1871--73.">STopPa, förKLemming. 1871--73.">STopPa. binder blodrona ther qwinnor haffua KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 139. ib 2: 35. thz bindhir mäKLemming. 1871--73.">ST manz liff ib 1:96. " then maath som. .. binder liiffuit" ib 7: 80. " bindr löKLemming. 1871--73.">ST liff" ib 5: 80. bintz qwiBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din ib 3: 21. " lösir hon Lg.">Bundhin quidh" ib 129. ib 2: 38, 52. " at menniskian bindz och häfftas i liiffwena" ib 7: 78. " ath hon varder ecke Lg.">Bunden i liiffwith" ib 79. ib 80.
binda
6) knyta, ingå, afsluta. at þerrä handa saKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBand är Lg.">BunBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). till thäs ok (för at).. . sätt (för sätter; näml. äru) Lg.">Bundne ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). binda twädräktz bandh PM 25. " binda baand moth KLemming. 1871--73.">STridz laghen" ib. " han bant samsät mz mik" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 462. mz thik wil iak binda säät KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 168. " medh huem tu byndr tin hemelika winskap" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 22 (54, 24). ib 37 (97, 40), 62 (155, 68). KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 15. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 251. KLemming. 1871--73.">ST 422, 456, 458, 517. " the Lg.">Bundo swa throkhit koKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanskap mellan siin" ib 451. " bindha frijdh mz ryssana" BtKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 347 (1490, orig.). FM 12 (1501). " fridhen mz them bindha" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 239. ib 242, 314, 323. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 371, 3: 2453. Lg 3: 346.
binda
7) förbinda sig till, ådraga, åsamka (skuld). ware KLemming. 1862.">Allom gällom frij oc qwitta som bwndan äre sidan forneKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda jepPa drakä oc forneKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda huKLemming. 1871--73.">STrv margret sammen gifft ware DD 1: 79 (1431).
binda
8) öfvertyga, öfverbevisa. binda os ängin skäl at hiKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla ganger wardher längre KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 67.
binda
9) binda, göra till fånge el. träl, tvinga. bant os mz bruti sino vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäuulen Lg.">Bu 206. " Lg.">BunBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din vnder edhen (Lg.">Bunden vid eden)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 205. " binda the. .. til (utsätta de för) meere siäla waadha" KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 45. - förbinda, förpligta, beKLemming. 1871--73.">STämma. byndom wi þen lifnäþin. .. til ennä mässu at syungä SD 5: 565 (1346). " þer byndom wi þem til" ib 556 (1346). faþer ok moþer Lg.">Bundo hana. .. tel guz þiäniKLemming. 1871--73.">ST Lg.">Bu 5. " thz the äru Lg.">Bundne til j reghlonne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 180. -- förmå. binda thöm til fridh oc sämio som han wredha giort hawir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 52. - påtvinga, pålägga. them är ängin bindoghe Lg.">BunBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Din KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 85. 10) aflägsna, afhålla. binder watn aff öghom KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 45. - binda sik,
binda
1) förbinda sig, förena sig. binda sik i samsät oc obeskedhelichin winskap medh werlzlichom menniskiom KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 20. - sluta sig (till). än thu bindher thik til chriKLemming. 1871--73.">STum (ChriKLemming. 1871--73.">STo adhæris) Ber 45. bant sik hetelica til mik (se ad me ferventius applicuit) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 33.
binda
2) förbinda sig, förpligta sig (till), utfäKLemming. 1871--73.">STa. Lg.">Bundo sik til renlek KL 328. " hwar sum sik binBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir thär til at han wil pröua vp a nokon thässa sak" SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). byndom wi oss baþen oc hwart varra särdelis oc vara ärwingyä til at fulcomä skulä oc tilläggiä swa mykit GOþz som þer til räkker SD 5: 564 (1346). " byndom vi oss. vara ärwingiä oc executores at sändä til þessä KLemming. 1871--73.">STaþa. .. et Lg.">Buþ" ib 566 (1346). ib 568. " binder iak mik ok mina arfua honom swa GOt GOdz i gen faa" ib NS 1: 31 (1401). han bant sik siKLemming. 1862.">Aluan vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di suärþ än han gate eigh um giort georgium Lg.">Bu 494. " KLemming. 1862.">Alle lanz härra Lg.">Bundo sik vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di þerra lyþno" ib 507. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 136. bant sik wnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di rätta thro KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 694. " bant sik vnde KLemming. 1862.">Alt thz han honom bödh" ib 786. " bant sik wnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di at warda criKLemming. 1871--73.">STin" ib 605. ib 868.
binda
3) afhålla sig. Lg.">Bundho sik siälffua fra werldz luKLemming. 1871--73.">STä Pa 40. - refl. bindas,
binda
1) förenas (med). ath thin siäl vtan athskilning binBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis til hans KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 67. Ber 83.
binda
2) förbindas, förpligtas. " vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir thöm (ɔ: laghin) bindas mz edhe KLemming. 1862.">Alle the ther riDDara göras" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr: Om konung AKLemming 1--10. 1883--86.">LBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 137. ib 151.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • bynda.
 • binna Di 15.
 • bant.
 • bundo.
 • bunde.
 • bunno Di 135.
 • bunnen Di 147.
 • bundna.
 • bunnä KL 147.
 • bint) ,
 • binda af , lösa, taga af sig. the bundo siin vapn aff Iv 5300. bant aff sin hiälm Di 285.
 • binda i gen , knyta till. binth säcken vel igen LB 7: 318.
 • binda sik inne , ingå förbund. han haffuer bundhit sigh jnne med the lifflender HSH 22: 23 (1496, gammal afskr.).
 • binda saman , binda samman. bundus hel saman handin ok armbrin Bil 255. Jfr samanbinda.
 • binda sik saman , förbinda sig, förena sig. at binda sik saman j ogudhlicom winskap VKR 19.
 • binda sik til , förbinda sig. bindom wi os til. . .swa godha iordh föreläggia SD NS 1: 34 (1401). Jfr tilbinda.
 • binda up , binda upp. binda up hiälm, = binda hiälm. bundo op sina hielma Di 15. Jfr up binda.
 • binda up a , binda på. binda hiälm up a, = binda hiälm. bindha sina hiälma oppa Di 248. ib 266.
 • binda vidher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back