Birgitte eg. nom. propr. genitiv

Old Swedish Dictionary - birgitte eg. nom. propr. genitiv

Meaning of Old Swedish word "birgitte eg. nom. propr. genitiv" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

birgitte eg. nom. propr. genitiv
Birgittadag, dag firad till Biorgittas åminnelse (särsk. Birgittas kanonisationsdag den 7 okt.), Brittmäsa. wore swena som wid Birgitte kommo hem i fraa gulland HSH 13: 104 (1524, Brask). kom här i Birgitte: per pawalson aff smaland VKU 22 (1541). ib 37 (1543), 49 (1547). fran sancte päders dagh ok til Birgitte ok a sancte brithe dagh ib 22 (1541). fran pingxdaga ok til Birgitte ok aa sancta britha dagh ib 50 (1547). ib 44 (1545). " för myödh jwladagh oc sante Birgitte" ib 59 (1550).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚱᚵᛁᛏᛏᚽ::ᚽᚵ.:ᚿᚮᛘ.:ᛕᚱᚮᛕᚱ.:ᚵᚽᚿᛁᛏᛁᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back