Birkarlar

Old Swedish Dictionary - birkarlar

Meaning of Old Swedish word "birkarlar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

birkarlar
handelsmän; birkarlar, köpmän som idkade handel med Lapparne, af hvilka de äfven uppburo skatt. qui. . .birkala fuerint SD 4: 73 (1328, nyare afskr.). " skall lappefougten skippa, att allom birchelom och lappom ske rett" HSH 29: 27 (1424, nyare afskr.). " birckerlar af lula och pitta ib 29 (1454, nyare afskr.). för:de lappa höra rätteliga birckerlarnar till" ib. " menigha bijcharlar som byggia och boo i. .. lula loch pittha" ib 32 (1498, nyare afskr.). ib 30 (1489, nyare afskr.). Jfr anf. ställen hos Schlyter och Hildebrand samt Stuffe, Skandinavien under Unionstiden, 2 uppl. s. 318, 320. Jfr och biärkö.

Part of speech: nn

Additional information: pl. [bark-karlar hos Peder Dass, Nordlands Trompet. s. 91 (uppl. 1873). Jfr Fdan. biærk, birk. Se Schlyter Ordb. s. 72, Jurid. Afh. 2: s. 90; Hildebrand, Sv. Medeltid 1: s. 310] L.

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • birkalar.
  • eg.
  • birkkarlar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚱᚴᛆᚱᛚᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back