Bismare

Old Swedish Dictionary - bismare

Meaning of Old Swedish word "bismare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bismare
besman. "medh orättom spannom ok bismarom" KS 74 (182, 81).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bismara mark
  • besmara- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛋᛘᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back