Bistiare

Old Swedish Dictionary - bistiare

Meaning of Old Swedish word "bistiare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bistiare
bisittare, den som jämte domaren deltager i en domstols förhandlingar. Hel män 2134. - en av dem som jämte åldermannen leda ett gilles angelägenheter SJ 2: 82 (1482). HLG 1: 113 (1473), 115 (1475), 131 (1489), 133 (1491). ib 2: 115 (1523).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • by-.
  • be-. besitare HLG 2: 115 (1523)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛋᛏᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
➞ See all works cited in the dictionary

Back