Bita

Old Swedish Dictionary - bita

Meaning of Old Swedish word "bita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bita
1) bita, genom bitande tillfoga (ngn sår). med två ack. hunden beth ormen bana saar Prosadikter (Sju vise mäst C) 235. 3) söndergnaga. smirillus är en sten tilsee som järnrosth granskans hardher. .. han äther oc bither them som filas mädh honom när stena saaghas (omnia consumit ac corrodit. .. ad secandos ac æquandos lapides. .. in usu exisit) PMSkjr 490. 4) bita i, taga i munnen, äta (av ngt). adam beet äplith SvKyrkobr 7. - beta. abs. jak haffuir en asna hwilkan jak altiidh pläghar latha bytha oppa kyrkiogardenom MP 5: 201. PMSkr 218. 5) bita, skära, »ta». är aldre swa riker smidh. at han smidhar yxe aff gulle. .. thy at iärn bite bäter MB 1: 81. - bita, utöva verkan. wy willom waan wnga herra och löreyunga försökia om waan lärdom hafuer naagoth bitid oppaa honom Prosadikter (Sju vise mäst C) 224. - refl. bitas, bitas (med ngn), med bitand strida,. hunden. .. betz mx ormenom Prosadikter (Sju vise mäst C) 235. - bitas, bita varandra. hwarth sin the möttos, tha bythus the sina mällin. .. som twe ildzsne hwndha MP 5: 127. " om swa är at j inbyrdis bithins (inuicem mordetis) ok äthin hwar idhra thän andra" SpV 151.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • brytha.
  • bet.
  • beet.
  • bita af ,
  • bita sik saman , fästa el. sluta sig samman, växa ihop. swa bitha qwistana sigh samma[n] wäxtenom PMSkr 321. Jfr upabita.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back