Bita

Old Swedish Dictionary - bita

Meaning of Old Swedish word "bita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bita Old Swedish word can mean:

bita
L.
bita
gnizladho ok bitu tannom (STridebant dentiBus) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 143. " thu. .. bither thina tändher" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 141.
bita
2) bita, vara skarp (för smaken). pipar är biter ok biiter faST Al 1479. " bitande thingh" LB 9: 107.
bita
3) bortfräta? hon (ɔ: saxifraga) bither (för bryther?) STen LB 5: 81.
bita
4) bita, taga i munnen, äta. haffwa sköt hwaske bitha eller swpa STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 123 (1506). - afbita, afbeta, beta. asnane bito gräs (pascebantur) STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 197. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. beta. owir ena äng hwar mangra handa fä ok Diur ginGO ok bitu STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 24.
bita
5) bita, träffa, veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. þa bet eigh STen älla skoghar huarce hans kiöt ok eigh hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþe Bu 176. - med prep. a (upa). þa beet ängen eldar a þem hans fingre Bu 55. Al 5483. " eyncthe vapen bedh (för bet) aa honum" Di 225. ib 46, 257. . aSTycken på Forn Svenska.">BS. þu scAlt Alla pino freSTa tel nokor bitar Bu 414. ST 256. swa mykith beet awunden MB 1: 210. " wens banna bither wärST" GO 730. " thera swärdh swa faSTlika bitu" STephens. 1849.">Iv 720. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 316, 3093. Di 59, 64, 65, 82, 83, 282.
bita
6) genom bitande fråntaga. iak skAl bita fra thik heluite helgha patriarchas Bil 83. - genom bitande fördrifva. biiter hwar annar (för annan) aff asit bort Al 9689. bita hona fran sik ST 277. - refl. bitas, bitas, bita hvarandra, med bitande STrida. the bitas inbyrdhis Su 422. ib 227. " nar twa hwnda bitas wm eth been Pm 19. bitz swa wel mz sinne modhir vm eet been swa som mz enom främadha hwnd" ST 277.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • biter.
  • beet.
  • bäth Di 257. pl. bitu.
  • bete Di 46.
  • bitin) ,
  • bita a
  • bita bort , afbita, genom bitande frånskilja. the bitu bort näsana aff folkeno ST 525.
  • bita saman , bita samman, bita i hop. nar ormin bitir starklica saman tannomen Bir 2: 99. Jfr saman bita.
  • bita ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back