Biþa

Old Swedish Dictionary - biþa

Meaning of Old Swedish word "biþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biþa Old Swedish word can mean:

biþa
L. eg. låta förmå sig, foga sig, finna sig i).
biþa
1) bida, afbida, vänta. än länge är biþat B4 4. väl hauin ii. .. biþat ib. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 250. - med gen. þin käre son biþar þin Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. ib 173. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 568. GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 407. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 190, 346, 4: 148. Iv 948, 1974. KLemming. 1862.">Al 3445. Summi villo dagsens bidha GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2309. - med ack. biþa doma dagh Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 167. " bidde leþan gäst" ib 491. KL 182. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 86. GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr 314. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 190, 2: 291. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1648. bidhia (för bidha) swa GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Grymma domarans nadh Su 448. thän bidha (honom väntar; exspectat) äronna krona GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 76. - pass. manadhis folkit ok bidhadhis (exspectabatur) til synda angir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 395. " än bidhias the af hulkom gudz sons brullöpe scKLemming. 1862.">Al vpfyllas" MP 1: 199. - med dat. vm han dwäls tha bidha honom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 93. - med prep. til. biþa tel (vänta efter) naþa Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 4. - med prep. äptir. the biddo äptir sinom pänninGOm KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 18. " then som the bidadho äptir" ib 1: 3. VKR 10. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3485.
biþa
2) invänta, upplefva. " wäl är mik at iak thenna dagen sculdhe bidha" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 21.
biþa
3) bida, dröja. han bide mz hanom vnDi eno bärghe Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 169. herra Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fräderik ther ey länGOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gre beedh FDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 2592. han togh ij the same stund orloff ok ey länGOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gre beedh ib 3081. ib 2380, 2971. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1631, 3: 1793. - (?) wani bidher bäst GO 376, 471.
biþa
4) vara qvar, finnas qvar. a hans liiff ey KLädher beedh Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 964.
biþa
5) foga sig i, nödgas finna sig i, lida, få. mera skam iak KLemming. 1862.">Aldre beedh Iv 483. " första iak thän skadhan beedh" ib 2725. ib 2899. " swa haffdo the myKLa angist biDith" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3133. ib 2: 2983. " thän wil ey länge bidha (för lIva) som ey wil ymst bidha (nemo Diu vIvet cui nulla cKLemming. 1862.">AluMPnia lIvet)" GO 556. skKLemming. 1862.">Al thu änga nadher eller ro bidha MB 1: 430. " the iomDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru. .. myKLa glädhi ij hiärtadh beedh" Iv 2200. han haffwer stundom skäl ok wit ther ostridha tunGO haffwer bit KLemming. 1862.">Al 6632. " han kunne thäs KLemming. 1862.">Aldre böter bidha" ib 10110. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (till. om Chr. II, red. B) 6358.
biþa
6) uthärda, stå sig, hålla stånd (mot). han gat ey biit KLemming. 1862.">Al 4668. " ey en fother aff idher gither bidhit ällir staa j ware asyn" MB 2: 254. - med ack. the thordho väl hwar hin annan bidha Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1804. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9258, 3: (sista forts.) 5667. Di 75. - med dat. konungenom manligha ath biidha GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3305. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr for-, um-, äptir-bidha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • -ar Bu 13 ; Bir 1: 346; Ber 76.
 • bidha Bo 93.
 • beedh Iv 483, 2200, 2725, 2899 ; Fr 964, 2592, 2830, 2971, 3081.
 • bidde Bu 491 ; Gr 314, (Cod. D) 407; Bir 4: 148.
 • bide Bu 169.
 • bidhadhe Bo 86 ; Bir 2: 292 ; refl. bidhadhis ib 395.
 • biddo RK 1: 1648 ; Bo 250 ; Bir 3: 18 ;
 • bido Bu 169.
 • bidhadhom Bir 1: 190; bidadho Bir 1: 3
 • bidhit RK 3: 1793.
 • bidith ib 1: 3133.
 • bit Al 6632.
 • biit RK 1: 1631.
 • biþat Bu 4),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back