Biþia

Old Swedish Dictionary - biþia

Meaning of Old Swedish word "biþia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biþia Old Swedish word can mean:

biþia
L.
biþia
gudh kan thz ey neka, KLemming. 1856.">SOm mz tarom aff honom wardher bidhit KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 65. - med två ack., den ene obj., den andre ett adj. utgörande närmare bestämning till detta. hon badh löös magnus KLemming. 1862.">AlgutzKLemming. 1856.">SOn KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1454.
biþia
2) bedja, önska. " jak bedher mik gudh swa hul" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 300. " jagh beder mig sannan gudh, och thz helige sacrament. .. swa at hielpa mig badhe nu och ewinnerliga" BtKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 187 (1455). " om iakg moot mitt rätta samwitt. .. wildeligha dömmer, ta bedher iagh gudh migh therföre fördömma" ib. " badh sigh sa gudh til hielp. .. at wij skulle KLemming. 1862.">Aldrigh fordrifwes" ib 231 (1464). " badhe sik sa gudh hielpa oc KLemming. 1862.">Al hälghon at the aff orKLemming. 1856.">SOm oc mora hafdhe them aff rättauik orätt giort" Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 95 (1442, afskr.). " baþ sin KLemming. 1856.">SOn vara uäl signaþ" Bu 14. " baþ hana mz heþer hela sitia" ib 12. Bil 127. KLemming. 1844.">Fl 559. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1590. " bidhia han vara väl komin gudhi ok mik" Iv 1730. " han badh thz folk helt ok sält (sade farväl till)" KLemming. 1862.">Al 5846.
biþia
3) bjuda, befKLemming. 1862.">Alla. " med dat. el. ack. och inf. baþ han helan liua [ok] vp standa väl föran" Bu 165. " gudh KLemming. 1856.">SOm tik bidher at bedhas" KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 64. " tha weKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmestare bidher nokrom tighia" KLemming. 1856.">SO 52. - med dat. och en sats inleDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD af at el. thät han badh them fast hwariom sinom (i rimslut).. . thz the skullo swinin nidha KLemming. 1862.">Al 5501. - abs. swa badh hertogh erik then mille KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3605. " han loot. .. byggia. .. eth fagert hwss ok en godhan stadh KLemming. 1862.">Alla leedh swa giort KLemming. 1856.">SOm han badh" ib 513. - uppmana, ägga, fresta. baþ (teMPtavit) mik tel fulan last Bu 136.
biþia
4) bedja, bjuda, inbjuda. atilius konung haffuer biDit mik venligha til sik Di 238.
biþia
5) säga, yttra. badh (mælti) them haffua jägit KLemming. 1862.">Alle mannelighästh Di 230. - (bidhia för bidha Su 448 bidhiä för bidha KL 131. " bidhiandum för bidhandum" MP 2: 124 .) - reKLemming. 1844.">Fl. bidhias, utbedja sig. vj biDioms hielp Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 313.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • biddia: biddie Gers Ars b 8;
 • bidder ib.
 • biddhia: -e MD (S) 290.
 • biddha: -e ib. bedhia Gers Ars b 1; bedher MD (S) 300 ; bedh (imperat.) LfK 64.
 • bedhya: -om SD NS 2: 62 (1408).
 • bethia: bether FM 49 (1447); FH 5: 21 (1463); bethiom FM 25 (1389).
 • bädhia: bädhium SD NS 1: 436 (1405).
 • bäthia: bäthio (för -om) FM 25 (1389).
 • bäthä BSH 5: 25 (1504).
 • böthia: böthio (för -om) FH 8: 2 (1389); böthiom ib 3.
 • baþ.
 • bat SJ 316 (1464).
 • bazt Al 6046. " bas i förbindelsen bas tw" Di 119.
 • biþin.
 • bethin: -it Lg 3: 693.
 • bidhr FH 5: 12 (1461)),
 • bidhias for ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚦᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back