Bitidha

Old Swedish Dictionary - bitidha

Meaning of Old Swedish word "bitidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bitidha Old Swedish word can mean:

bitidha
L.
bitidha
1) i tid, i rättan tid. ther dödde iij [3] then tide ty the wildo sik ey giffua betide STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5653. ib 3938, 4339, 4402, 4935. Di 138, 179.
bitidha
2) tiDigt, bittida. " hon (älfven) frys aller saa betidhe" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8066. " läth iak tik bithida wighias til preST" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 675. ib 814. - särsk. tidgt på dagen. bitidha ällar ganzska arla ather til honom komma STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 436. " vm morghonen war han betidha redho" ST 149. thu wordher bidha til j morgen betijdha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2726. ib 3575, 4313, 5219. MB 2: 15, 18, 19, 21, 86, 212, 229. " bittijden paa dagen vedh sex och siw" SToria. 1816 ff.">HSH 196 (1507). " betidha äta om quälDin" LB 1: 96
bitidha
3) under tiden? swa han wedh hwar han retther siig epter betiden for en klädet bort köpes BSH 4: 314 (1502).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • bittidha MB 2: 229.
  • bittida ib 212.
  • betidha LB 1: 96 ; ST 149 ; RK 2: 3938, 4339, 4402, 4935.
  • betijdha ib 2726.
  • betida ib 4313 ; Di 138, 179.
  • betidhe RK 2: 3575, 8066.
  • betide ib 5249, 5653.
  • bittijden HSH 20: 196 (1507).
  • betiden BSH 4: 314 (1502). På de ställen, hvarest ordet förekommer i vers, hvilar accenten på andra stafvelsen),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛏᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back