Bitidha

Old Swedish Dictionary - bitidha

Meaning of Old Swedish word "bitidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bitidha
1) i tid, i rättan tid. huar man giffua sit skot ut betiden STb 1: 438 (1460; burspr). them som warder dagxurekre tillsacht, the komma betyden ib 454 (1463 ; burspr). ib 463 (1476 ; burspr), 483 (1481; burspr). - i tid, i god tid, snart. han ville byttydha kunnogha wärldhinne medh hwt wärdhe hon skulle wara frälST STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 86 mik tyckte radh wara, athe forlikte sik bitidhan medh honom STb 1: 396 (1482). 2) tidigt. thäs bittidaren qwiSTana affskäras. thäs flere grena (quanto maturius detonsa sint, plus materiæ) STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 318. - tidigt på dagen, bittida. om langafaSTana ringe til sextam vidh ix oc saman til lhögmessen widh x wtan (ɔ men om) läSTen eller epiSTola ära noget langa maa clokkaren bytidere ringe ÅK 60. ib 61.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • byttydha MP 5: 67, 86. bittiden STb 1: 463 (1476; burspr.) bittidhan. betiden. betyden. komp. bitidere. bytidere. bittidaren),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛏᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back