Bitzare

Old Swedish Dictionary - bitzare

Meaning of Old Swedish word "bitzare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bitzare
lbissare, (hov)funktionär som närmast hade att tjänstgöra som förskärare och som för övrigt hade att övervaka taffeln och vad till den hörde. Jfr Hildebrand Sv. Med. 2: 264. cristier bagge archebiscopsens bizsare HLG 1: 86 (1471). alle smaswena. .. tilstädis ära, vthan mestrersmaswen, skänmken oc bisasaren Arnell Brask Bi ᴵ 32. smaswene fforvten mestermaswennen, biss (för bissaren) oc skenken bör elle os basstoffue, naar wi bade ib. Jfr undirbitzare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • biszare.
  • bissare.
  • bissere )
  • *bitzara duker ,
  • *bitzara kaka
  • -kaga )
  • bitzara kniver ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᛏᛋᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
➞ See all works cited in the dictionary

Back