Biudha

Old Swedish Dictionary - biudha

Meaning of Old Swedish word "biudha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biudha Old Swedish word can mean:

biudha
1) framräcka, hålla fram. sanctus johannes. .. bödh en kalk til hwaria enne sySTer mwn (calicem singularium ori apposuit) Mecht 28. " swa biwdhir thät (barnet) thik mwnnen at minnas widh tik" SkrtUppb 269. - framlämna, avlämna. SToodh her göSTaff karlsson och bödh her i rettin pa aar ocxh dag i STadzsins göma gwll och silff, som honom var affsagt i herredagin i STrengenäs fore eth landzgotz STb 1: 135 (1477).
biudha
4) med prep. til. bjwden til mik som til lidir gode wen FMU 3: 70 (1434). ib 88 (1435). 10) uppbåda. Sdw 2: 1199. tha bödh konung erik ouer alt sith rike bade riddare ok riddare like RK 1: 89. (Jfr R. Pipping, Kom. ltill Erikskr. s. 101).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bödh.
  • biudde STb 3: 71 (1493) ),
  • biudha sik , 2) söka, försöka, undrstå sig. widherkendes, thet han hade swa illa forseeth sik och sagdes aldre vilia noghan tiidh begera ath (för eller?) biwda sik noghat framdeles meer ath sittia i radzstuffwne STb 1: 32 (1475).
  • biudha fram , komma fram med. ey lät än thän gamble ormin af at biwdha fra sina cloka fundir Hel män 225.
  • *biudha i gen? , erbjuda, erbjuda till lösen el. återköp etc. Se bidhia i gen, jfr Ark. f. Nord. Fil 48: l89 f.
  • biudha til , försöka, göra ett försök, göra (så gott man kan el. sitt bästa). akte vi nu drage genest hedhnen aat vastena genom östra herede, hvar oss thetta oföre thet ey betager vi vele doch biude til thet beste HSH 14: l87 (1526, Brask).
  • biudha sik up , rikta sig uppåt, uppstiga. rökin aff cayns tyondh gik strax nidhir medh jordhinne, ok bödh sik jnthe op MP 5: 159. Jfr ater-, for-, fram-, hem-, igen-, ivir-, lagh-, til-, up-, upa-, ut-biudha, ävensom gästbudhin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚢᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back