Biuþa

Old Swedish Dictionary - biuþa

Meaning of Old Swedish word "biuþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

biuþa Old Swedish word can mean:

biuþa
L.
biuþa
1) Framräcka, hålla Fram, Framvisa. bödh hänne sina hand at kyssa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 355. engen tor biuda sin skioll mote them Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 159.
biuþa
2) söka tillskynda. opta faar han fAl SOm adhrom biwdher fAl GO 161. " at hans män Budho honum slikan laST" Al 1540. " engen torde hanum kamp biuda (inlåta sig i el. försöka STrid med honom)" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 159. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 184; med afs. på de båda siSTa ex. jFr 4 och 6.
biuþa
3) bjuda till, försöka. the Budho Flere STadz a landet gaa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9085. ib 8988.
biuþa
4) bjuda, erbjuda. " Alle honum sina thiäniST Bodho" FMan och G. STephens. 1849.">Iv 591. " tik bywss wärdhinna hedher" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 141. " hafdhe Budhit fult värdh fore vingardhin" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 85. " biuda fiända Fridh" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 233. hulken. .. GOdz jac förra hafuer Budhit minom näSTa Frändom äpter thy lagh tilsighia oc the ey til sik lösa älla köPa wildo SD NS 1: 172 (1402).
biuþa
5) bjuda, inbjuda. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 89. - med dat. byþer Flerom SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). han bödh henne til sit Bordh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 212. Bo 240. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 41. MB 1: 417. " huilkin SOm skomakara swenom byudher thil gäSTh" SO 28. - med ack. biudher nakara Beruktath quinna til gäSTh SO 28. - Pass. var en dagh Budhin til gäST Bo 73.
biuþa
6) utmana. " med dat. enghen bödh honom j örlegh oc ey han heller nagrom androm" STycken på Forn Svenska.">PK 242. böd hanum STrax till kamp Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 113. ib 148.
biuþa
7) låta förSTå, låta veta, föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunna. þu. .. SOm mik böt ok Buþaþe daghleka gläþi Bu 18. " þär til war bref biuthä at wir ärum aff lande farnir" SD 1: 668 (1825, gammAl afskr.). een herra ma wäl siälfwer biwdha sin wilia ower siin hion MB 1: 96. " han böd oc them j danmarch saa huru the swenske hade keST hanom tha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7562. - med prep. til. bödh waar herra til israels folk mz moysen nw wil iak koma til thik i mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo sky MB 1: 328. SD NS 1: 348 (1404).
biuþa
8) bjuda, tillönska, uttAla önskan om. bödh honom GOdhan dagh ST 376. " han bödh hänne swa GOdha nat" Al 249. Fl 1231. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forTS..) 4434. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 336.
biuþa
för pres.) FMan och G. STephens. 1849.">Iv 4285. rikom biwda MD (S) 231. - med prep. FMan och G. STephens. 1849.">Ivir. bödh ofwer folkith mz wAldoghe hand Ber 127.
biuþa
1) Framträda. biudhe sigh ey i wårt comPanij eller vppenbara dryck vthan bliffue hemma TS 21. ib 27. bödh sik (aFlägsnande sig) nokor Fra them här STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3206.
biuþa
2) försöka att nå, STräfva. til hwilka nadh ey ämwäl änglana. .. kwnno sik biwdha (aspirare) Su 274.
biuþa
3) söka inträde. biuder sick sydhan i äMBetet SO 147. ib 156. - söka komma in, söka intränga. biudhe the segh Framledes hiit i landeth FH 7: 81 (1509).
biuþa
4) erbjuda sig. nar han Bodh sik (se exhiBuit) redhoBoen at te. .. fadhirsins oc SOnsins oc sin vilia STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt) 245. biudher iak mik ij eenwighe ga Fl 1780. " andreas böþ sik tel anzSuara (erbjöd sig att svara) for Suenen" Bu 136. Fr 649. ST 67. " Budho sik til lowan at the willo ängin lot taka hin wägh iordan" MB 1: 422. " hwar SOm sik biwþär (erbjuder sig till arbete?)" SD 5: 636 (1347). þu Buþu sik. .. unBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di dom Bu 170. " at thu. .. biuBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dir thik mz mik wnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di äwinnelikan häluiTS eld" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 603.
biuþa
5) utfäSTa sig, lofva. byudhom wy oss Alle. .. at rätte äffter righesens rät FM 38 (1413). " biuder jak mic ther til thennä GOzzen op ad fyllä jnnan dagh oc aar ib 40 (1420). - reFl. biuþas, "
biuþa
1) Framträda, begifva sig Fram. Budhus honum til fot FMan och G. STephens. 1849.">Iv 4684.
biuþa
2) erbjuda sig. SOm förre böds at binda hans saar Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 197. " at hans tieniSTa hion byudz hanom ltil tieniST" SO 118.
biuþa
1) försöka, Passa. " hwar the Budhu han (STenen) til, war han antiggia ofFlangir ellir offSTuntir" ST 418. - företaga. iag böd till bade bränna och skinna STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forTS.) 5590.
biuþa
2) tillbjuda, föreslå. " Budo STrax marsken til at han til them koma wil" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3352.
biuþa
3) låta förSTå, gifva tillkänna, underrätta. bödh drötning margareta sa till at han mz henne folk STrida vill STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 191. ib s. 186, 2: 4886, 5382, 7693. BSH 4: 10 (1471), 128 (1488), 195 (1495), 261 (1501), 316 (1502), 317. biwdhä mich till eder naBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dis GOde raadh her om HSH 20: 94 (1507). " biwde mig til ther om" FM 146 (1503).
biuþa
4) bjuda, ålägga. " biuder them Freedh till effter lagen" SO 303. - JFr til biudha.
biuþa
1) bjuda sig till, försöka. bödh han sik til at löPa til hänne Ansg 177. " tha bödh han sik til oc vilde gerna hafwa gangit ther in" Pa 20.
biuþa
2) erbjuda sig. swa SOm lthu siälfwer bödh thik til Al 5343.
biuþa
1) erbjuda. " kungen böþ ut gul ok self" Bu 490. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 259. MB 1: 302. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 646.
biuþa
2) uppbåda. " biwdher wlt Alt sit herskap" MB 1: 315. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 20. - JFr utbiudha. - JFr ater-, for-, fore-, FMan och G. STephens. 1849.">Ivir-, um-, unt-, uppe-, van-biuþa samt gäST-, o-, öl-Buþin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • byda (i rimslut) RK 2: 7673.
 • biydher VKR 62.
 • budher MB 1: 416.
 • biwþär SD 5: 636 (1347).
 • bywss Lg 3: 141.
 • böt Bu 8, 14, 19, 21.
 • bodh Bir 4: (Dikt) 245. 2 pers. bözst Bo 185.
 • bödht MP 2: 59.
 • böt Bu 18. pl. buþu. bodho (i rimslut) Iv 591.
 • bywodo MB 2: 139.
 • budhi Bo 59 ;
 • budhis Bir 3: 127.
 • byudhin Bir 5: 111),
 • biuþa sik ,
 • biudha a ,
 • biudha af ,
 • biudha fram , räcka fram. bödh fram them sina fiasko KL 46. Jfr fram biudha.
 • biuþa sik fram ,
 • biudha hem , hembjuda, erbjuda till inlösen. han hafdhe hanom. .. budhit. .. fornempdan gardh heem SJ 66 (1437). Jfr hembiudha.
 • biudha in , erbjuda till inträde, söka inträde för. gik strax bort i eet clostir oc bödh barnin al thry ther in Lg 3: 24.
 • biudha sik in , söka inträde. at han bödh sik tröstelica in ij ämbitit Bo 99. EG 68.
 • biudha pa ,
 • biudha til ,
 • biudha sik til ,
 • biudha up ,
 • biudha ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛁᚢᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back