Bladh

Old Swedish Dictionary - bladh

Meaning of Old Swedish word "bladh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bladh
1) blad (i fråga om växter). Sdw 2: 1199. Jfr eke-, hiärta-, sio-, skräppo-, vinruto-bladh. 2) blad, STycke papper el. pergament, i sht blad i bok. som her epter fyns scriffuat pa tridie bladet STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 8 (1475). Skotteb 474 (1473 ; Kämn). STb 3: 126 (1493). ib 148 (1494) 4) platt (i sht skärande) del av ett redskap el. verktyg, särsk. knivblad. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 536. Jfr knifs blad. Jfr för övrigt ara-, sagha-, skiold-, svärds-bladh. 5) till ytterlig tunnhet utslagen skiva av metall, särsk. av guld. gwl slaghit j tynnaSTa bladh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 420. Jfr gul-, ko-, par-, silf-bladh. 6) spjäle i katissa. Jfr Hildebrand Sv. Med. 1: 212. catisse ved skal wara v alne hanger ey meer. item bunden xv alna hwar tridi blaad ny veder Brasks Cal 264. - Jfr härdha-, skuldrobladh.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back