Blanaþer

Old Swedish Dictionary - blanaþer

Meaning of Old Swedish word "blanaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blanaþer
blånad. " gyor þöm bloþwite äller blanaþ" SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). thz menlösa kötit. .. opfyllis mz blanadh Bo 193. " blane lagdhis owir blanadh (livor Super livorem)" ib. " synis blanadh ella bloduite" MEG (red. B) 61. EG 65. " mz iheSu christi blanadh oc saröka" MP 1: 203. " skodhins. .. iheSu christi blanadhe oc pinor" EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 381. ib 281, 4: 340. Su 136, 196, för i [1] blonad som han slog siwrd BtFH 1: 130 (1506). Jfr blane.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blonadher.
  • -ar Su 196 ; Bir 4: 340. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back