Blanda

Old Swedish Dictionary - blanda

Meaning of Old Swedish word "blanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blanda
2) tillblanda, bereda genom blandning. latth blanda miöd brygge oc bacha Brasks Carl 265. - bildl. diäwlin haffwer blandath en dryk. thär är i eld. thz är fl losta. oc brännesten thz är lostans fulkompnilse SvKyrkobr 71. 4) tillställa, åstadkomma. hwat dröuilse hon mik idhelika giordhe medh thöm bandom oc blandan hon bant oc blandadhe badhe medh then sama anders nw medh idher är oc medh grannom Troil 5: 296 (1447).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • blanda sik , 1) blanda sig (i), befatta sig (med). the människia som sik blandar i licamlicom ärandom äller ärfwodhe SkrtUppb 68. 2) giva si g i sällskap. Se Sdw 2: 1200. - Jfr be-, in-, sam-, saman-blanda, ävensom bly-, sand-, vin-blandadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
➞ See all works cited in the dictionary

Back