Blanda

Old Swedish Dictionary - blanda

Meaning of Old Swedish word "blanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blanda Old Swedish word can mean:

blanda
L.
blanda
1) blanda. tag rwta. .. och blanda wid swrt wiin LB 7: 12. " blanda watn mz wini" STenianus. Se Lg.">Bil 379. " blandath ok teMPrat mz mäRKe" LB 5: 80. " var thässin glädhin blandadh mz gratenom" Bo 165. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 24 (59, 26). mynthä och äthikia blondath LB 8: 51. " j skulden idhart wiin enkte blanda" ST 154. " han vilde til saman at blenda (förena, näml. gudom och mandom)" MD 172 i.
blanda
2) bränt vatn hulkit som görs ok blandas aff vine RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 418. thz (smörjelsen) skal göras oc blandas aff slemlikom oc illa loktande yrthom LfK 85.
blanda
3) uppblanda, orena, besmitta. är allir blandadhir mz kättri RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 401. " thetta rikit är blandat mz mangom syndom" ib 2: 328. " blandadhos mz ondzsko ok omilhet" ib 3: 187. " iak blandas (STöres?) ok dröuis af mangra handa vmskiptelikom ok onyttelikom thankom" ib 1: 363.
blanda
4) tillSTälla, åSTadkomma. " han blandar her mygith wnth" FM 548 (1512). " the som blanda oc börya osämyo j blandh hären" PM 30.
blanda
1) blanda sig, befatta sig. at the ey blanden sik j onytthelike talan RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 82.
blanda
2) hafva samlag. blandadhe sik ey mz andre qvinno RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 68. ST 509. MB 1: 112. - refl. blandas, hafva samlag, para sig. vildey blandas mz sinne forSTinne RK 1: (sfgn) s. 178 MP 1: 40. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 68. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 33 (86, 36). " thu skal ey läta eenskyns fä blandas widh annath köns fä" MB 1: 365.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • blonda.
  • blenda MD 172 i (i rimslut).
  • blanda sik ,
  • blanda saman , blanda samman, röra ihop. blanda thz saman som gröth LB 7: 3. - sammanblanda. mangra handa flätio blanda saman ok mängia Bo 133. Jfr samanblanda. - refl. blandas saman, hafva samlag med hvarandra, para sig. al renfärdogh diur ok fughla. .. blandas ey saman vtan the wilia ok mågha fostr afla ok födha KS 33 (86, 36).
  • blanda til , blanda till, tillblanda, tillsätta. blanda tiil swcker LB 7: 221. Jfr tilblanda. - Jfr be-, eter-, for-, in-, mällom-, sam-blanda samt bleko-, blodh-, eter-, galla-, hunagh, iordh-, lyghn-, o-, rödh-, sand-, syro-, vatn-blandadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back